۱- مراحل اخذ استاندارد بین المللی

۱-۱ تکمیل فرم و ارسال اطلاعات کامل و پس از آن منتظر تاییده کارشناسان از طریق راههای ارتباطی باشید.

۱-۲ تکمیل فرم تاییده نهایی صدور استاندارد بین المللی که طبق آن اطلاعات گواهینامه درخواست شده صادر می گردد. (فرم نهایی از طریق واتساپ یا ایمیل برای شما ارسال میگردد.) در این فرم زمینه فعالیت (SCOPE) باید به درستی انتخاب گردد، چرا که برای زمینه فعالیت ها از سوی سازمان جهانی کد تعریف شده است و زمینه فعالیت ها باید مرتبط باشد و امکان درج زمینه فعالیت های نامرتبط در یک گواهینامه امکانپذیر نمی باشد. (به عنوان مثال اگر شرکتی در چند زمینه فعالیت مختلف فعالیت دارد، کشاورزی، ساختمان سازی، برق و تاسیسات امکان درج تمامی این فعالیت ها در یک استاندارد ISO9001 امکانپذیر نمیباشد و باید اسکوپ مورد نظر دریک زمینه مشخص طبق قوانین سازمان جهانی مشخص گردند ) در غیر اینصورت فرم تاییده نهایی از سوی کمیته رد خواهد شد و مجدد از سوی مجموعه محترم نیاز به تکمیل می باشد و تاییده نهایی برای شرکت محترم ارسال میگردد که از طرف مدیر عامل / نماینده مدیرعامل مهر و امضا میگردد و پس از تاییده نهایی از سوی شرکت محترم امکان تغییر آن امکانپذیر نمی باشد و هرگونه تغییر ملزم به پرداخت هزینه می باشد.

۱-۳ پس از تکمیل و ارسال اطلاعات و بررسی تمامی مدارک شرکت توسط کارشناسان در صورت تشخیص کارشناسان و عدم کافی بودن اطلاعات اولیه نسبت به دریافت استاندارد مورد نظر، بنا به تشخیص کارشناس استاندارد سازی نسبت به تهیه مستندات استاندارد، بازرسی، برگزاری دوره و ممیزی به آن مجموعه مورد نظر ابلاغ خواهد شد.

۱-۴ صدور گواهینامه بین المللی ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از تاییده فرم ها و ممیزی از سوی CB انجام میپذیرد.

۱-۵ ارسال گواهینامه های اخذ شده پس از صدور ۱۰ تا ۱۵ روز کاری انجام میپذیرد و از طریق سامانه تیپاکس و پست جمهوری اسلامی ارسال میگردند.

۲- شرایط پرداخت

۲-۱ پس از تسویه کامل فاکتور گواهینامه ها از طریق پست ارسال میگردند.

۲-۲ امکان پرداخت اقساطی پس از ارسال چک ها از طریق پست امکان پذیر میباشد.

۲-۳ امکان پرداخت فقط به صورت کارت به کارت و ارسال فیش واریزی و یا از طریق واریزی شماره شبا و یا خرید آنلاین در وبسایت امکانپذیر می باشد.

۳- شرایط تمدید استانداردهای اخذ شده

۳-۱ کلیه گواهینامه های دریافت شده هر سال هزینه مراقبت را شامل میشوند و هزینه تمدید گواهینامه طبق تعرفه سازمان جهانی محاسبه می گردد.

۳-۲ درصورت عدم تمدید گواهینامه در تاریخ مذکور گواهینامه ها باطل شده و به صورت خودکار از وبسایت سازمان حذف میگردد و امکان استفاده و ارائه آن امکانپذیر نمی باشد.

۴- قوانین کنسلی

پس از واریز وجه وارسال فرم و تاییده نهایی امکان تغییر نام شرکت، آدرس و استانداردهای انتخاب شده امکانپذیر نمی باشد و اگر مجموعه و یا شخص مورد نظر از ادامه همکاری منصرف شود هیچ مبلغی عودت داده نخواهد شد.

در صورت واریزی بصورت پیش پرداخت و یا درصدی از مبلغ کلی قرار داد، پروژه آغاز خواهد شد و در صورت کنسلی از سوی آن مجموعه طبق قوانین کلیه هزینه های مربوط به ضرر و زیان شامل آن مجموعه شده و آن شرکت محترم موظف است کلیه هزینه ها را پرداخت نماید.

مشاوره تخصصی و صدور گواهینامه ایزو

دفتر مرکزی: ۷۵۴۷ ۲۸۴۲ ۰۲۱

خارج از وقت اداری: ۴۰۰۰ ۶۶۹ ۰۹۳۵