ایزو ۱۷۰۲۵ – استاندارد ایزو آزمایشگاه صنعتی

توف نورد ، استاندارد ایران ، ایزوسیستم ، ایزو بهسان ، بهسان ویژن ، qal ایزو،

ایزو 17025 چیست ؟

اولین ویرایش ایزو 17025 (1999) در نتیجه وجود تجربیات وسیع در پیاده سازی راهنما ی 25 ایزو/آی ای سی و EN 45001 به وجود آمد و جایگزین هر دوی آنها شد. این استاندارد دارای تمام الزاماتی است که آزمایشگاه ها جهت اجرای سیستم مدیریت با صلاحیت به آن نیاز دارند، این الزامات همچنین قادر هستند از لحاظ فنی نتایج معتبری تولید کنند.

اولین ویرایش به ایزو 9001:1994 و ایزو 9002:1994 معروف بود. این استاندارد ها جای خود را به ایزو 9001:2000 دادند که همخوانی با ایزو 17025 را الزامی کرده بود. در این ویرایش دوم استاندارد ها تنها زمانی افزوده یا تغییر می کرد که لازم به نظر می رسید.

شرکت های اعتبار بخشی که صلاحیت آزمایشگاه ها را تشخیص می دهند باید از این استاندارد بین المللی به عنوان اساس اعتبار سنجی خود استفاده کنند. استاندارد 4 الزامات مدیریت سالم را مشخص می کند. استاندارد 5 الزامات صلاحیت فنی تست های انجام شده توسط آزمایشگاه را تعیین می کند.

رشد استفاده از سیستم های مدیریت باعث شده مشتری بیشتر خواهان مطابقت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها با ایزو 9001 و با استاندارد بین المللی مورد بحث باشد. برای اعمال تمام الزامات ایزو 9001 که مربوط به معیار خدمات آزمایشی ارائه شده توسط سیستم مدیریت آزمایشگاه ها است نهایت دقت منظور شده.

آزمایشگاه هایی که با ایزو 17025 مطابقت می کنند براساس ایزو 9001 نیز عمل خواهند کرد.

انطباق سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه با الزامات ایزو 9001 به خودی خود نشان دهنده صلاحیت آزمایشگاه در تولید داده ها و نتایج فنی معتبر نمی باشد. همچنین انطباق با این استاندارد بین المللی نشان آن نیست که سیستم مدیریت کیفیت اجرایی آزمایشگاه با تمام الزامات ایزو 9001 موافقت دارد.

روند پذیرش نتایج آزمایش بین کشور ها تسهیل می گردد اگر این استاندارد های بین المللی توسط آزمایشگاه ها اجرا شوند و اگر آنها از شرکت های اعتبار بخشی که با دیگر شرکت های مشابه در سایر کشورها (و از همین استاندارد بین المللیاستفاده می کنند) به توافق رسیده اند، اعتبار کسب کنند.

استفاده از این استاندارد بین المللی همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر شرکت ها را تسهیل می کند، به تبادل اطلاعات و تجربیات کمک می کند، و استاندارد ها و راهکارها را هماهنگ سازی می کند.

الزامات کلی برای صلاحیت تست کردن و کالیبره سازی توسط آزمایشگاه ها

مشاوره رایگان

صدور گواهینامه ایزو، اخذ ایزو، مستندات ایزو

همین حالا با ما در ارتباط باشید

مفاد ایزو ۱۷۰۲۵

  1. ایزو 17025 الزامات کلی برای صلاحیت انجام آزمایش ازجمله نمونه گیری را مشخص می کند. این استاندارد آزمایشات و کالیبره سازی های انجام شده را با استفاده از متدهای استاندارد، متدهای غیر استاندارد و متدهای تهیه شده توسط آزمایشگاه پوشش داده می شود.
  2. ایزو ۱۷۰۲۵ بین المللی برای تمام سازمان های اجرا کننده آزمایشات قابل اجراست. این شامل آزمایشگاه های اول، دوم و سوم شخص می شود، و همچنین آزمایشگاه هایی که آزمایشات بخشی از بازدید و گواهینامه محصول است.

ایزو 17025 بدون توجه به تعداد پرسنل و وسعت فعالیت های آزمایشی برای تمام آزمایشگاه ها قابل اجراست. وقتی یک سازمان یک یا چند فعالیت مدنظر استاندارد بین المللی را انجام نمی دهد، مانند نمونه گیری و طراحی متد های جدید، الزامات آن استاندارد تحقق نخواهد یافت.

  1. نکات فراهم شده مطلب، مثال ها و راهنمایی ها را شفاف تر می سازد. این نکات درای الزامات نیستند و بخش جزئی استاندارد بین المللی را شکل می دهند.
  2. این استاندارد بین المللی برای استفاده آزمایشگاه هایی است که درحال ارتقا کیفیتی، اجرایی و فنی سیستم مدیریت خود هستند. مشتریان آزمایشگاه، مسئولان قانون گذاری و شرکت های اعتبار بخشی نیز می توانند از آن برای سنجش صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده کنند. استاندارد بین المللی برای استفاده به عنوان اساس تصدیق گواهی آزمایشگاه ها نیست.

نکته1: عبارتسیستم مدیریتدر این استاندارد بین المللی به معنی سیستم های کیفیتی، اجرائی و فنی است که فعالیت های آزمایشگاه را اداره می کند.

نکته2: تصدیق یک سیستم مدیریت گاهی ثبت کردن نیز گفته می شود.

  1. مطابقت عملیات آزمایشگاه ها با الزامات ایمنی و قانونی توسط این استاندارد بین المللی پوشش داده نمی شود.
  2. با همخوانی آزمایشگاه ها با الزامات این استاندارد بین المللی، سیستم مدیریت کیفیت آنها برای انجام آزمایشات با قواعد ایزو 9001 نیز مطابقت می نماید. این استاندارد بین المللی الزامات صلاحیت فنی را که توسط ایزو 9001 پوشش داده نمی شود فراهم می کند.

نکته : ممکن است نیاز باشد الزامات خاصی در این استاندارد بین المللی توضیح داده یا تفسیر شود تا مطمئن شویم که الزامات بصورت پایدار به کار گرفته شده اند.

   اخذ ایزو ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ باعث می شود که سازمان با دریافت طرح کلی این گواهینامه در جهت بهبود صلاحیت و کالیبراسیون آزمایشگاه ها گام بردارد و بتواند با مدیریت صحیح فرایند شرایط بهینه آن را تضمین کند . در این گواهینامه همه اصول بر طبق سیستم مدیریت صلاحیت و کالیبراسیون آزمایشگاه ها بنیان گذاشته شده است و با این کار سازمان در جهت بهبود کارهای تکنیکی و مدیریتی  گام برمی دارد.

مشاوره رایگان

صدور گواهینامه ایزو، اخذ ایزو، مستندات ایزو

همین حالا با ما در ارتباط باشید

برچسب ها

مشاوره تخصصی و صدور گواهینامه ایزو

دفتر مرکزی: ۷۵۴۷ ۲۸۴۲ ۰۲۱

خارج از وقت اداری: ۴۰۰۰ ۶۶۹ ۰۹۳۵